Quanimo

Entegrasyonlar | Uygulamalar | Eklentiler 
İhtiyacınıza Göre Hazır Çözümler

Quanimo olarak firmalarımıza ve sektöre göre entegrasyonlar ve uygulamalar geliştiriyoruz. Bu sayede ihtiyacınıza göre en uygun çözümleri hazır olarak sunuyoruz. 

Detaylar ve demo talebi için iletişime geçin.

İletişim & Demo Talebi

< Entegrasyonlar >


E-Dönüşüm Paketi
TR Muhasebe Paketi

Özellikler

 • Firmaların Türkiye'deki muhasebe operasyonlarını yürütebilmeleri için E-Fatura / E-Arşiv / E-Defter entegrasyonu.

 • ÇOK YAKINDABanka Entegrasyonu
Banka Entegrasyon Paketi

Özellikler

 • Firmaların Türkiye'deki pek çok bankadaki ekstrelerini otomatik almalarını sağlayan bir entegrasyon.

 • ÇOK YAKINDAOdoo <> Sentos
E-Ticaret EntegrasyonuOdoo Versiyon

 • V.14 / V.15

Özellikler

 • Firmaların pazaryeri operasyonlarının Sentos <> Odoo entegrasyonu ile uçtan uca yönetimi. 
 • Firmaların pazaryerindeki tüm siparişlerinin Odoo'ya aktarımı, 
 • Odoo'da stok ve muhasebe operasyonlarının gerçekleştirilmesinin sağlanması,
 • Sentos <> Odoo, ürün entegrasyonu
 • Aynı firmaya bağlı birden fazla pazaryerinin yönetimi. 


Odoo <> Logo
Muhasebe Entegrasyonu

Odoo Versiyon

 • V.13 / V.15

Özellikler

 • Firmaların süreçlerindeki ihtiyaçlarına göre veri, fatura aktarımı ve/veya veri çekimi, çift yönlü entegrasyon.
 • Logo’daki raporların talebe göre Odoo’nun ilgili süreçlerinde gösterimi ve kullanımı
 • Rest API ve Database EntegrasyonuOdoo <> Entegra
E-Ticaret Entegrasyonu


Odoo Versiyon

 • V.14 / V.15

Özellikler

 • Firmaların pazaryeri operasyonlarının Entegra <> Odoo entegrasyonu ile uçtan uca yönetimi. 
 • Pazaryerlerindeki tüm siparişlerin Entegra'dan Odoo'ya aktarımı 
 • Odoo'da stok ve muhasebe operasyonlarının gerçekleştirilmesinin sağlanması,
 • Entegra <> Odoo, ürün aktarımı
 • Stok ve Fiyat Aktarımı 
 • Aynı şirkete bağlı birden fazla pazaryerinin yönetimi. 

< Uygulamalar >

İletişim & Demo Talebi


Fiyat Bağlantı
Modülü

Özellikler

 • Odoo Versiyonu: V_13, V_15, V_16
 • Firmaların bir veya daha fazla fiyat listesine bağlı satışlarının yönetimi…
 • Fiyat listesine yapılan ödemelerin takibi 
 • Fiyat listesinde kalan bakiyenin görüntülenmesi,
 • Bir bağlantıdan diğer bağlantıya bakiye aktarımı.


Çoklu Şirket
Raporlama Modülü

Özellikler

 • Odoo Versiyonu: V_13, V_15
 • Şirketler arası veri aktarımı ile Yönetim Raporlarının oluşturulması
 • Şirketler arası data kontrolünün gerçekleştirilmesi. 
 • Farklı rapor içeriklerinin oluşturulması.


Saha Satış ve
Bakım Modülü

Özellikler

 • Odoo Versiyonu: V_15
 • Yedek parça veya filtre satan firmaların operasyonlarının yönetimi
 • Bakıma ihtiyaç duyan ürünleri satan firmaların bakım türü ve periyoduna göre yönetimi,
 • Cihazlar, Ekipmanlar bazında bakım ve yedek parça bilgileri, garanti bitiş sürelerinin takibi.
 • Bakım sözleşmelerinin tüm detaylarının Odoo’da tutulması ve onaylatılması 


Entegre
Talep Modülü

Özellikler

 • Odoo Versiyonu: V_16
 • Parametrik talep modülü ile farklı ihtiyaçlar için farklı talep akışlarının oluşturulması,
 • Talepler için ilk yöneticisi, ikinci yöneticisi ve gerekiyorsa daha fazla yöneticinin onaylarının alınması,
 • Bir talebin içinde birden fazla ihtiyacın aynı anda alınarak yönetilmesi,
 • Her talebin ilgili birim veya kişiler tarafından yönetilmesinin sağlanması. 


Entegre
Onay
Modülü

Özellikler

 • Odoo Versiyonu: V_16
 • Modül bazlı olarak esnek onaylama yapısı, 
 • Onaylanacak kayıtlara filtre koyulması, onay aşamasının süreçteki adımlara göre dinamik olarak belirlenmesi, onay reddedildiğinde hangi aşamaya geri geleceğinin belirlenmesi, talep edilen kadar onaycının eklenmesi fonksiyonları,
 • Talebe göre kod yazarak konfigüre edilebilmesi.


Entegre
Puantaj
Modülü

Özellikler

 • Odoo Versiyonu: V_16
 • Personel bazlı puantaja konu olacak kişilerin belirlenmesi, 
 • Aylık dönemlerde kişi bazlı günlük puantaj satırları
 • İzin, proje (zaman çizelgeleri) ile entegre bir yapı,
 • Dönem kapatma ve puantaj kontrolleri,


TR İzin
Modülü

Özellikler

 • Odoo Versiyonu: V_16
 • Eksi bakiye izin girilebilmesi,
 • Mesai modülü, İzin karşılığı ve ücret karşılığı mesai hesap.
 • Mesai karşılığı izin tahsislerinin TR mevzuatına göre gerç.
 • Ay sonları kontrollerin yapılarak dönem kapatma, 
 • Hafta sonunu içeren izinler için özel hesaplama,


IK 360
Perf. Değ. Modülü

Özellikler

 • Odoo Versiyonu: V_15
 • Anket modülü ile entegre çalışan modül,
 • Personel bazlı değerlendirme oluşturma,
 • Personelin 360 derece değerlendirilmesine imkan sağlayan altyapı 
 • Toplu raporlama ve ihtiyaca göre analiz geliştirme,


Gelen / Giden
Evrak
​ Modülü

Özellikler

 • Odoo Versiyonu: V_15, V_16
 • Gelen evrakların kurum içinde ilgili birimlere ve kişilere atanması,
 • Giden evrakların kayıtlarının yapılması, atanması,  
 • Evraklarla ilgili notlar ve cevapların evrakları üzerinde takibi,


E-Ticaret - Sipariş
Dağıtım Eklentisi

Özellikler

 • Odoo Versiyonu: V_15
 • E ticaret şirketlerinin farklı pazaryerlerinden gelen siparişlerinin depo içi operasyonlarına en uygun şekilde dağıtımı
 • Kargo şirketleri kırılımında siparişlerin içeriğine göre kırılması 
 • Siparişlerin içerisindeki ürünlerin kırılımlarına göre depo operasyonlara göre ayrıştırılması.


İşe Alım
Değerlendirme Eklentisi

Özellikler

 • Odoo Versiyonu: V_15, V_16
 • Mülakata giren kişilerin Odoo üzerinden değerlendirme yapmalarının sağlanması, 
 • Değerlendiricilerin mülakata giren kişi hakkında değerlendirmelerini yapabilmelerinin sağlanması
 • IK yöneticisi tarafından tüm puan ve değerlendirmelerin görüntülenmesi, puan ortalamalarının gösterilmesi, 


Detaylı Personel
Kartı  Eklentisi

Özellikler

 • Odoo Versiyonu: V_16
 • Personel kartı üzerinden Adli sicil, CV, ikametgah gibi süreli veya süresiz Dokümanların takip edilmesi ve uyarı yapısı, 
 • SGK bilgi detayları, sektör tecrübe yılları, eş, çocuk, anne baba vd. tüm aile fertlerine ilişkin detay alanları, engellilik durumuna ilişkin detay alanları, ehliyet bilgisi detayları gibi TR’de sık kullanılan alanlar standart olarak sunulmaktadır.


CRM - Telefon ve Ziyaret
Kayıt Eklentisi

Özellikler

 • Odoo Versiyonu: V_15,
 • CRM kaydı üzerine telefon kayıtlarının kaydedilmesinin sağlanması,
 • Ziyaret gerektiren ürün satışı yapan firmalar için otomatik ziyaret kayıtlarının oluşturulması 
 • Müşteri ile ilgili tüm ziyaret ve telefon kayıtlarının toplu şekilde görüntülenmesi ve analiz edilmesinin sağlanması,

< Eklentiler >

İletişim & Demo Talebi